Allmänt
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.softglider.se (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Kvalitetsimport Sverige, org. nr. 521211-3913 (”Kvalitetsimport”). Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Du som handlar som en företrädare för ett företag skall ha, och garanterar härmed att du har behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, dvs. kundens, räkning.
 
Avtal och beställning
Beställning kan göras via webbplatsen och i samband med detta accepterar du villkoren. Beställning som sker via e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.

Vid beställning skickar Kvalitetsimport så snart som möjligt en orderbekräftelse till kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Kvalitetsimport har därmed ingåtts. Kvalitetsimport har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).
 
Produktinformation m.m.
Kvalitetsimport reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Kvalitetsimport har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Kvalitetsimport.
 
Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Kvalitetsimports priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Kvalitetsimport är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Kvalitetsimport reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.
 
Kampanjer och erbjudanden
Kvalitetsimport kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Kvalitetsimport förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar.
 
Betalning
Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt swish och delbetalning via Klarna.
 
Leverans och transport
Kvalitetsimport levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt ingår i priset för Elscooters och Elmopeder medan de tillkommer vid köp av tillbehör och reservdelar. Mer information om fraktalternativen finns på vår webbplats. Begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.
 
Outlöst leverans
Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Kvalitetsimport eller av fraktbolaget. Beroende på kundens val av leveransalternativ får kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För elmopeder som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Kvalitetsimport rätt att ta ut en avgift på 850 kronor för Kvalitetsimports merkostnader såsom returfrakten.
 
Ångerrätt vid distanshandel
Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträtts-lagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Kvalitetsimport om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilken produkt du ångrar.

För att en produkt ska kunna returneras via ångerrätten skall produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia. Returfrakten betalar kunden. Är den beställda produkten en elmoped, kan du inte montera ihop den, köra den, besiktiga eller registrera den. Vill du provköra finns ett demo-exemplar på vårt lager i Helsingborg.
 
Garanti

2018 års modeller och tidigare, har 1 års garanti med undantagen nedan. Driftbatterier på dessa modeller har 6 månaders garanti då dessa räknas som förbrukningsvara. 2019 års modeller har två års garanti på nya elmopeder som täcker tillverkningsfel. Driftbatterier på 2019 års modeller är ett år. Garantin gäller elmopedens originalskick och upphör att gälla om elmopeden ändrats eller modifierats. Garantin gäller ej förbrukningsmaterial som övriga batterier, däck, bromsbelägg, lampor eller annat normalt slitage.
För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Kvalitetsimports kundservice.
Garantin täcker fabrikationsfel eller fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet.

Garantin omfattar inte:
Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. däck, glödlampor, bromsklossar, bromsar täcks inte av garantin. Garantin upphör att gälla om kunden på något sätt har ändrat/ modifierat i elektroniken eller kopplat in nya eller andra funktioner. Garantin omfattas inte av att värden som hastighetsmätaren visar i form av hastighet eller att distans är korrekt. Garantin gäller inte om scootern utsatts för vårdslöst handhavande eller skador till följd av olycka, stöldförsök eller annan onormal händelse. Scootern levereras i originalkartong och/ eller stålställning som skyddar scootern på ett säkert sätt. Skulle scootern vid leverans trots allt ha mindre repor, omfattas dessa inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Kvalitetsimport rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden. Fel eller skador som orsakats av felaktig användning av produkten, felaktig installation, justering, inställningar eller otillräckligt underhåll och service. Om ett fordon har justerats, om delar har ändrats från sin ursprungliga design eller om andra delar än originaldelar har använts. Fordon som använts kommersiellt.

Reklamationsrätt
Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Kvalitetsimport. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom en månad från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till transportören eller utlämningsstället. 

Kunden kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera produkten till Kvalitetsimport Sverige, Kundretur, Andestgatan 9H, 25468 Helsingborg. Vid reklamationen skall alltid returformuläret inkluderas i sändningen som returneras.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Reklamationen skall skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse. Kvalitetsimport löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Kvalitetsimport har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Kvalitetsimport att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om Kvalitetsimport annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske.  Om kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att Kvalitetsimport har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att Kvalitetsimport i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.

Om Kvalitetsimport ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som kunden valde vid beställningen. Om kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska kunden på begäran av Kvalitetsimport betala en undersökningskostnad. F.n med 695 kr/ timma.
 
Returnera produkt
Vid reklamation ska du kontakta oss via epost eller telefon snarast möjligt, ej sms. Vi kontrollerar alla insända reklamationer i enlighet med din felbeskrivning. Retur skall återsändas i originalförpackning och väl emballerad. Kunden ansvarar för produktens skick från det att kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Kvalitetsimport. Inköpsbevis samt ifyllt returformulär måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Kvalitetsimport. Vi löser inte ut gods som skickas till oss.

Vid Garanti- eller Reklamationsärende ber vi dig att ta kontakt med Kvalitetsimport kundservice så hjälper de er att ordna med transport in för undersökning.
 
Kunduppgifter och kundkonto
Kunden bekräftar att de personuppgifter som kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Kvalitetsimport är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kunden lämnar i samband med beställningen. Kundens personuppgifter i samband med köp används även av Klarna samt DHL för att finansiering och frakt skall fungera. Personuppgifter sparas så länge garantin är giltig, dvs. 1 år från inköpsdatum.
 
Ändring av Villkoren
Kvalitetsimport har rätt att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Kvalitetsimport har informerat Kunden om ändringarna.
 
Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol. 

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm.
 
Villkoren fastställdes av Kvalitetsimport Sverige den 2019-03-06