Lite om oss

Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv där vår verksamhet helt kretsar kring miljövänliga produkter. Vi säljer elmopeder så att vanliga människor kan pendla till jobbet helt utan utsläpp. För oss innebär detta att erbjuda produkter i hög kvalitet som alla bidrar till ett fosilfritt transportalternativ.

Målsättningen är även att tillhandahålla reservdelar, tillbehör och service till våra SoftGliders. Vi arbetar långsiktigt för att finnas kvar som en stabil leverantör även i framtiden.

Ett hållbart samhälle och företagande är en självklar ambition och något som vi jobbar hårt med att säkerställa. Syftet med ett hållbart företagande är att skapa en värld där alla kan leva välmående liv inom gränserna för vad naturen kan erbjuda. Idag håller våra elmopeder så hög kvalitet med bra prestanda helt utan utsläpp, att man måste ifrågasätta bensindrivna EU mopeder. Eldrivna mopeder är en del i ett hållbart samhälle.

Företaget
KvalitetsImport Sverige driver hemsidan www.softglider.se. SoftGlider är vårt varumärke.

Företagsuppgifter
KvalitetsImport Sverige
Org.nr 521211-3913
Andesitgatan 9 H
25468 Helsingborg
Epost. softglidersverige@gmail.com